Full screen
  • Vi tar fram ett intressant och relevant tema tillsammans med er som lockar rätt personer. Vi kan komma med förslag på vinklar.
  • Ni eller vi kommer med förslag på person eller företag som ni vill ha med som talare på eventet (utöver er som talare) och vi drar i våra kontakter för att uppfylla detta.
  • Vi bjuder in till eventet via nyhetsbrev, landningssida och köper marknadsföring i sociala medier. (Marknadsföringen är värd 300 000 SEK.)
  • Vi har ansvarig projektledare som är med från start till mål.
  • Breakit bokar in talare och skriver manus
  • Breakit modererar det digitala eventet och sköter chatt
  • Målbild 100 stycken anmälda
  • Leads-lista efteråt med namn, titel, bolag och mail
  • Utskick efteråt till deltagarna
  • Rapport efteråt