Breakit's logotype
BreakitProducts > Breakits podcast > Breakits podcast
Breakits podcast

Breakits podcast

Contact sales
Breakits podcast kommer ut varje fredag morgon och har 7 500 lyssnare inom B2B. Målgruppen är beslutsfattare inom det nya näringslivet med fokus på startups och snabbväxande techbolag. Vi har tre sponsorslottar i varje program som spelas in av Breakit själva för en naturligt integrerad del i programmet.
Breakits podcast

-

Contact sales
Breakits podcast (Contact sales)
General information
  • Price
    Contact sales
Breakits podcast

-

Contact sales
Breakits podcast (Contact sales)
Click the button on products to create an inquiry